Voor al uw MKB-financieringen

Via deze Privacyverklaring informeert Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies u over de wijze waarop wij omgaan met persoonsgegevens. Wij verwerken uw persoonsgegevens als onderdeel van onze activiteiten en zijn daarvoor verantwoordelijke. Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de regels die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. 
 
Welke gegevens worden verwerkt?
Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies verwerkt de persoonsgegevens die we van u of van een door u ingeschakelde derde ontvangen. Wij verzamelen en verwerken onder meer de volgende persoonsgegevens: uw naam, adres en overige contactgegevens, uw feedback over onze diensten en overige informatie die u aan ons verstrekt.

Voor welke doeleinden worden uw gegevens verwerkt?
Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies gebruikt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • om te voldoen aan op  Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies rustende wettelijke verplichtingen;
  • om uitvoering te kunnen geven aan overeenkomsten waarbij u partij bent; 
  • om u onze nieuwsbrief of brochure toe te zenden;
  • om u de door u gevraagde inlichtingen te verstrekken en op uw vragen te reageren;
  • het gebruik van de website;
  • om onze bedrijfsprocessen, producten en diensten te analyseren en te verbeteren.

De persoonsgegevens die we gebruiken voor analyses worden door ons geanonimiseerd en zijn dus niet meer tot u herleidbaar. Wij zullen uw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij u daarvoor voorafgaande toestemming hebt gegeven of indien Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies daartoe wettelijk verplicht is.
 
Cookies
Onze website maakt gebruik van cookies om u de beste gebruikerservaring te geven. Een cookie is een eenvoudig klein tekstbestand dat met de pagina’s van de website wordt meegestuurd en automatisch door de internetbrowser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. 

De door ons gebruikte cookies kunnen worden verdeeld in de volgende categorieën, op basis van doel en functie:
  • functionele cookies. Deze zijn nodig voor een goede werking van onze website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. 
  • analytische cookies. Deze worden gebruikt om onze website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld. 


Wij maken gebruik van cookies van Google om statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Hiermee kunnen we de website vervolgens verbeteren voor uw gemak. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Voor meer informatie over de wijze waarop Google gebruik maakt van cookies, verwijzen we u naar deze website: https://www.google.com/intl/nl/policies/privacy/.

Als u liever niet heeft dat er cookies worden geplaatst op uw computer, kunt u het gebruik van cookies blokkeren. U kunt dan echter mogelijk niet van alle onderdelen van onze website gebruikt maken. U dient de blokkering per computer en per browser handmatig in te stellen via de instellingen van de browser. Standaard staat bij iedere browser ingesteld dat u cookies accepteert. Ook is het mogelijk om een zogenaamde plug-in te installeren in uw browser, zodat u eenvoudig per website de cookies kunt blokkeren. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen wij u naar de help-functie van uw browser om de instellingen aan te passen.

Beveiliging en bewaartermijn
Uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen misbruik en toegang door ongeautoriseerde personen via de huidige gebruikelijke technieken. Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van uw gegevens te voorkomen. 

Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies bewaart uw persoonsgegevens zo lang als noodzakelijk is voor de hierboven aangegeven doeleinden of zo lang als de wet dat voorschrijft. Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies mag de persoonsgegevens langer bewaren indien er omstandigheden zijn die daartoe aanleiding geven.

Inzage, correctie en verwijdering
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren, te laten verwijderen of over te laten dragen aan een derde. U kunt hiervoor een gespecificeerd verzoek tot Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies richten door een e-mail te sturen onder vermelding van uw naam en adres. Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies zal in beginsel binnen vier weken op een verzoek tot inzage of correctie reageren. In geval van een verzoek tot verwijdering zal Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies de betreffende persoonsgegevens zo spoedig mogelijk verwijderen, tenzij en voor zover de wet verplicht om de betreffende persoonsgegevens te bewaren of er (andere) dringende redenen zijn die zich tegen verwijdering verzetten. 

Wijzigingen
Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies kan deze Privacyverklaring wijzigen. We raden dan ook aan deze Privacyverklaring regelmatig te lezen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen. Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 31-03-2023. 
 
Heeft u nog vragen?
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande nog vragen, stel ze dan gerust. Onze contactgegevens vindt u onderaan deze Privacyverklaring. 

Jan-Tsjerk Dijkstra MKB Advies
Waldheem 22
9113 PS Wâlterswâld
T: (06) 12 23 83 12
E: contact@jtdijkstra.nl

Dijkstra MKB Advies